Close Protection

Kurs ochrony VIP


Trening cech motorycznych, wyszkolenia strzeleckiego,samoobrony,treningu wysokiego stresu.
Planowanie zadań ochrony jak i wcześniejsze rozpoznanie pirotechniczne jako czynnik podwyższający skuteczność pracy grupy ochronnej.
Taktyka planowania zamachów oraz przeciwdziałanie im na etapie rozpoznania i w trakcie bezpośrednich działań ochronnych.
Organizacja ochrony osobistej w miejscach stałego i czasowego pobytu osoby ochranianej oraz w trakcie przemieszczania się poza nimi.
Warianty ochrony osobistej i zasady tworzenia szyków ochronnych, taktyka poruszania się, strefy odpowiedzialności i wymienności w zespole ochrony.
Akcja-reakcja, prewencja-samoobrona,ewakuacja-likwidacja zagrożenia.
Taktyka podjazdów i odjazdów VIP oraz taktyka poruszania się w szyku aut w zależności od zaistniałej sytuacji.
Trening ogniowy dostosowany do taktyki i do sytuacji zagrożenia osoby ochranianej, uwzględniający techniki ewakuacji, dynamicznego strzelania, wsparcia taktycznego,indywidualnego wyszkolenia pracownika ochrony oraz wypracowanych procedur pracy w zespole,jaki ogónieprzyjętych zasad działania w posczególnych etapach wystepujących w trakcie zagrożenia życia VIP-a.

Termin:  Listopad 2020Maj 2020

info: andrzej@kravmaga-samoobrona.pl

 

Telefon

606 966 251

Adres

Marzysz Drugi 20 b   26-021 Daleszyce

Mail

andrzej@kravmaga-samoobrona.pl